Thuyết phục khách hàng đầu tư số tiền lớn

2023-03-16 05:27国旗Malaysia
Bây giờ, nền tảng không thể được nhập. Chỉ có thể gửi tiền qua dịch vụ khách hàng và không thể rút tiền.
现在平台进不去只能靠客服打入资金进去 也无法出资金
Phát sinh gian lận
Khiếu nại
Gửi khiếu nại

Tất cả

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác