Token

Trang chủ

-

Danh sách ủy ban giám sát quản lý

Điểm

0.00 /10

Related information

Thời gian phát hành

2020-06-21

Công ty mẹ

--

Giá hiện tại

$1.8410USD

Giá giao dịch

$321.499mUSD

Khối lượng giao dịch

24h

$16.85mUSD

Chu kỳ

184.802mKDA

Khối lượng giao dịch

7d

$143.444mUSD

Biên độ dao động thị trường

24h

0.00%

Chỉ số thị trường

32

Thông tin Github Xem thêm >

Tên kho

None

Địa chỉ Github

[Sao chép]

Số lượng mã hóa

1

Lần cập nhật gần nhất

2016-02-27 15:35:16

Ngôn ngữ

R

Thỏa thuận

---

Chuyển đổi token

/

Tỷ giá tức thời0

Số tiền có thể đổi

0.00USD

Tính toán
Thị trường blockchain toàn cầu Ứng dụng tra cứu thông tin

Download on the

App Store Tải về

Download on the

Google Play Tải về

Download on the

Android Tải về

KDA

Kadena 2-5 năm

Website http://kadena.io/
Trình duyệt
Khác
Github
Hướng dẫn chi tiết

Giá thị trường0.00%1D

$ 1.8410 USD

Giá giao dịch

$ 321.499 million USD

Khối lượng giao dịch 24h

$ 16.85 million USD

Khối lượng giao dịch 7 ngày

$ 143.444 million USD

Chu kỳ

184.802 million KDA

Lịch sử

Dữ liệu Grayscale

Giới thiệu

Markets

3H

0.00%

1D

0.00%

1W

0.00%

1M

-18.6%

1Y

+320.97%

All

+688.43%

Phạm vi giao dịch

No Data