Tố cáo

Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>OKX>Chi tiết khiếu nại

tài khoản của tôi bị đóng băng bởi OKEX và không thể đăng nhập. Vẫn còn tiền trong đó.

BIT9543047412

Nhà đầu tư

2022-06-15 13:34 国旗
tài khoản của tôi bị đóng băng bởi OKEX và không thể đăng nhập. Vẫn còn tiền trong đó.
我的账户被欧易给我冻结了,登录不了。里面还有资金。
Khác
Khiếu nại

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác