Tố cáo

Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>GEMINI>Chi tiết khiếu nại

Trao đổi gian lận

BIT3547439532

Nhà đầu tư

2022-06-16 17:18 国旗
Tôi đã mua 2000u, nhưng nó không cho phép rút tiền! Không cho phép giao dịch! Bây giờ, tôi không thể đăng nhập.
买的两千u提币不让提!交易不让交易!现在是登录不了?这样的交易所还在天眼让给AAA!天眼也不可信
Khác
Khiếu nại

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác