Tố cáo

Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>Ulian>Chi tiết khiếu nại

Có nghi vấn gian lận tổ chức!

BIT3596574767

Nhà đầu tư

2021-12-29 20:29 国旗
Tôi không thể rút tiền nên khi tôi khiếu nại, tài khoản của tôi đã bị đóng. Ngoài ra, tôi không còn có thể liên hệ với người đã mời tôi vào trang web này. Tôi nghĩ rằng có một sự nghi ngờ về hoạt động gian lận trong toàn bộ tổ chức. Tôi nghĩ rằng bạn cần phải đủ cẩn thận.
出金出来なかったので、クレームを入れたところアカウントを閉鎖されました。 またこのサイトに誘致をした人物にも連絡が取れなくなりました。 組織ぐるみでの詐欺行為の疑いがあると思います。 十分注意が必要かと思います。
Phát sinh gian lận
Khiếu nại

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác