Tố cáo

Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>Bibox>Chi tiết khiếu nại

Cưỡng chế thanh lý

捕鱼达人

Nhà đầu tư

2021-09-07 16:17 国旗
Dịch vụ khách hàng đã không trả lời và khóa tài khoản của tôi. Nền tảng gian lận.
平台插针让我损失惨重直接爆仓,客服也不给恢复而且还封了我的账号,希望大家别玩这个黑平台
Khác
Khiếu nại

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác