Kinh doanh vượt quyền hạn

Điểm

0123456789.01234567890123456789
/10

BITCOINIACS

Canada

|

10-15 năm

Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thông|

Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn|

Nguy cơ rủi ro trung bình

https://bitcoiniacs.com/

Website

Chỉ số đánh giá
Tiếp xúc
BITCOINIACS
604-500-7980
contact@bitcoiniacs.com
https://bitcoiniacs.com/
Mức ảnh hưởng
E

Thông tin giám sát quản lý

FINTRAC

FINTRACKinh doanh vượt quyền hạn

DV tài chính

WikiBit Cảnh báo rủi ro

1
Lần kiểm tra trước 2024-06-13

CanadaFINTRAC (số giấy phép: M14386049) Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thôngvượt giới hạn phạm vi kinh doanh, xin chú ý!

Giám định website chính thức

Sơ đồ quan hệ

Các đơn vị truyền thông

Loại giao dịch

Tóm tắt về công ty

Mốc thời gian

Hướng dẫn chi tiết

Các thông tin liên quan

Github

Các tài liệu liên quan

Doanh nghiệp

Mới phát hành

Tên công ty
BITCOINIACS
Tình trạng quản lý
Kinh doanh vượt quyền hạn
Tên Công ty viết tắt
BITCOINIACS
Quốc gia/Khu vực đăng ký
Canada
Điện thoại công ty
604-500-7980

Bình luận người dùng

Xem thêm

1 nhận xét

Tham gia đánh giá
FX1153297136
Giao diện hoạt động của BITCOINIACS rất thân thiện với người dùng nhưng phí giao dịch lại cao. Nó có mức độ bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư vừa phải, nhưng vấn đề là việc rút tiền rất chậm.
2023-10-06 09:15
1