Dừng nghiệp vụ

Điểm

0123456789.01234567890123456789
/10

UMI

Singapore

|

Dừng nghiệp vụ

2-5 năm|

Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thông|

Giấy phép đăng ký kinh doanh|

Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn|

Nguy cơ rủi ro cao

https://www.umiex.io/

Website

Chỉ số đánh giá
Tiếp xúc
UMI
https://www.umiex.io/
Mức ảnh hưởng
E

Thông tin giám sát quản lý

FINTRAC

FINTRACKinh doanh vượt quyền hạn

DV tài chính

MAS

MASKinh doanh vượt quyền hạn

Giấy phép ĐKKD

WikiBit Cảnh báo rủi ro

4
Lần kiểm tra trước 2024-04-17

Cảnh báo Sàn giao dịch đã ngừng hoạt động và được liệt kê vào danh sách ngừng hoạt động Sàn giao dịch của WikiBit

Cảnh báo: Token này đã nhận Sàn giao dịch phản hồi tiêu cực!

CanadaFINTRAC (số giấy phép: M20277993) Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thôngvượt giới hạn phạm vi kinh doanh, xin chú ý!

Giám định website chính thức

Sơ đồ quan hệ

Các đơn vị truyền thông

Loại giao dịch

Tóm tắt về công ty

Mốc thời gian

Hướng dẫn chi tiết

Các thông tin liên quan

Github

Các tài liệu liên quan

Doanh nghiệp

Mới phát hành

Tên công ty
UMI
Tình trạng quản lý
Dừng nghiệp vụ
Tên Công ty viết tắt
UMI
Quốc gia/Khu vực đăng ký
Singapore
Điện thoại công ty
--

Bình luận người dùng

Xem thêm

1 nhận xét

Tham gia đánh giá
文件传送助手2919
Sàn giao dịch này tệ quá. Và dịch vụ ucstomer teh ở đây chỉ phớt lờ bạn. Bạn sẽ không nhận được câu trả lời của mình trong vài giờ.
2021-06-29 06:35
1