FORSAGE-2177656426420

FORSAGE-2177656426420 WikiBit 2023-10-16 15:00

FORSAGE là một nền tảng tiếp thị trực tuyến phi tập trung được xây dựng trên mạng lưới Ethereum và Tron. Được giới thiệu vào tháng 2 năm 2020, nền tảng hoạt động dưới dạng mô hình Franchise kỹ thuật số. Dự án

 Lưu ý: Dự án này đã được xác minh là Dự án bất hợp pháp và tất cả các giấy phép của nó đã hết hạn, và nó đã được liệt kê trong danh sách trốn tránh của WikiBit; vui lòng lưu ý về rủi ro!

Tổng quan về FORSAGE

FORSAGE là một nền tảng tiếp thị trực tuyến phi tập trung được xây dựng trên các mạng blockchain Ethereum, Binance Smart Chain (BUSD) và Tron. Được giới thiệu vào tháng 2 năm 2020, nền tảng hoạt động dưới dạng mô hình Franchise kỹ thuật số. Khái niệm trung tâm của FORSAGE là tạo điều kiện cho các giao dịch ngang hàng giữa các thành viên trong hệ thống, nhấn mạnh việc loại bỏ trung gian trong giao dịch. Nền tảng này là một trong những nền tảng đầu tiên áp dụng công nghệ Hợp đồng Thông minh để đảm bảo giao dịch của các thành viên không bị ảnh hưởng từ bên ngoài, từ đó thúc đẩy tính minh bạch và sự tin tưởng.

Ưu điểm và Nhược điểm

Ưu điểm Nhược điểm
Hoạt động phi tập trung loại bỏ trung gian Có thể hạn chế công khai và hiểu biết về nền tảng
Sử dụng công nghệ Hợp đồng Thông minh nâng cao bảo mật giao dịch Phụ thuộc vào sự liên tục của các mạng blockchain Ethereum và Tron
Tạo điều kiện cho các giao dịch trực tiếp ngang hàng

 Ưu điểm:

 - Hoạt động phi tập trung: Một trong những tài sản quan trọng nhất của FORSAGE là tính phi tập trung của nó. Nó hoạt động mà không cần một cơ quan trung ương hoặc trung gian. Các giao dịch được thực hiện trực tiếp giữa các bên tham gia. Đặc điểm này giảm đáng kể khả năng can thiệp, gian lận hoặc kiểm duyệt.

 - Sử dụng Công nghệ Hợp đồng Thông minh: Công nghệ hợp đồng thông minh được sử dụng để tăng cường bảo mật giao dịch trên nền tảng FORSAGE. Những hợp đồng tự thực thi với các điều khoản của một thỏa thuận được viết trực tiếp vào mã có thể đảm bảo tính đáng tin cậy và sự tin tưởng giữa các bên tham gia. Những hợp đồng này là minh bạch, không thể sửa đổi và không thể hoàn tác, giảm thiểu đáng kể sự xảy ra của tranh chấp.

 - Giao dịch ngang hàng: Nền tảng được thiết kế để cho phép các thành viên giao dịch trực tiếp với nhau. Tính năng này khuyến khích các thành viên quảng bá nền tảng cho người khác, vì càng có nhiều thành viên tham gia thì càng có nhiều tương tác và giao dịch tiềm năng hơn.

 Khuyết điểm:

 - Sự phụ thuộc vào các Blockchain khác: Nền tảng hoạt động trên các mạng blockchain Ethereum, Binance smart chain và Tron. Sự phụ thuộc này làm cho nền tảng dễ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thay đổi, cập nhật hoặc gián đoạn nào trong các blockchain độc lập này. Bất kỳ sự không ổn định hoặc vấn đề nào xảy ra trên các mạng này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của FORSAGE.

 - Quảng bá và Hiểu biết về Nền tảng: Là một nền tảng tương đối mới và phức tạp, việc hiểu cách FORSAGE hoạt động có thể đối mặt với thách thức đối với nhiều người dùng tiềm năng. Hơn nữa, việc quảng bá của nó có thể bị hạn chế do tính kỹ thuật và thiếu một đội ngũ lãnh đạo nổi tiếng. Điều này có thể dẫn đến tăng trưởng chậm hơn và ít sự tham gia từ công chúng.

Bảo mật

 FORSAGE chủ yếu sử dụng công nghệ hợp đồng thông minh như một biện pháp quan trọng để đảm bảo an ninh. Là một nền tảng dựa trên blockchain, các hợp đồng thông minh của FORSAGE được thiết kế để minh bạch, không thể đảo ngược và không thể thay đổi. Công nghệ này cho phép FORSAGE đảm bảo một môi trường an toàn và không thể gian lận cho các thành viên tham gia.

 Một khi hợp đồng thông minh được triển khai trên blockchain, các điều kiện của nó không thể thay đổi, đảm bảo các giao dịch trên nền tảng tuân theo các quy tắc đã được định nghĩa mà không có khả năng gian lận hoặc can thiệp. Mỗi giao dịch cũng có thể được theo dõi và hiển thị trên blockchain, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm của nền tảng.

 Ngoài ra, tính phân tán của nền tảng cung cấp một lớp bảo mật khác. Vì không có trung gian hoặc cơ quan trung ương, rủi ro của việc lỗi tại một điểm duy nhất, sự thao túng hoặc kiểm soát từ một tổ chức được giảm đáng kể.

Tuy nhiên, dù có những biện pháp bảo mật này, người dùng tiềm năng vẫn nên cẩn trọng. Hoạt động của FORSAGE hoàn toàn phụ thuộc vào Ethereum, Binance smart chain và Tron blockchains. Do đó, bất kỳ lỗ hổng bảo mật hoặc vấn đề nào trong các blockchain này có thể ảnh hưởng đến nền tảng của FORSAGE. Hơn nữa, tính nặc danh của lãnh đạo nền tảng có thể gây ra mối lo ngại về bảo mật. Mà không có lãnh đạo minh bạch và có trách nhiệm, người tham gia tiềm năng có thể coi đây là một yếu tố rủi ro.

 Nhìn chung, trong khi FORSAGE đã triển khai các biện pháp mạnh mẽ như công nghệ hợp đồng thông minh và phi tập trung, những người tham gia tiềm năng nên thận trọng và tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi tham gia do những lo ngại đã được đề cập ở trên.

FORSAGE Hoạt động như thế nào?

 FORSAGE hoạt động như một nền tảng tiếp thị trực tuyến phi tập trung sử dụng công nghệ hợp đồng thông minh trên các chuỗi khối Ethereum, Binance smart chain và Tron. Nguyên tắc hoạt động quan trọng của FORSAGE là tạo điều kiện cho giao dịch ngang hàng giữa các thành viên trong cộng đồng của nó.

 Khi tham gia, mỗi thành viên đóng góp một số Ether hoặc token Tron để làm cơ sở cho việc tham gia cộng đồng FORSAGE. Những đóng góp này được phân phối cho các thành viên trong hệ thống theo quy tắc và hợp đồng thông minh của cộng đồng. Vì hợp đồng thông minh kiểm soát các giao dịch này, thanh toán là tức thì, minh bạch và không thể bị can thiệp hoặc đảo ngược.

 FORSAGE hoạt động tương tự như một hệ thống tiếp thị mạng nơi các thành viên hiện tại giới thiệu thành viên mới. Mỗi thành viên có một giới hạn về số lượng người giới thiệu trực tiếp mà họ có thể có. Bất kỳ người giới thiệu bổ sung nào sẽ được đặt dưới sự giới thiệu hiện tại của họ, tạo thành một cấu trúc giới thiệu. Khi những người giới thiệu mới này cũng tham gia, đóng góp của họ sẽ tăng lên cho người giới thiệu của họ và các tầng cao hơn trong cấu trúc tùy thuộc vào các điều khoản của hợp đồng thông minh.

Trong khi nền tảng nhấn mạnh tiềm năng kiếm thu qua giới thiệu, điều quan trọng là hiểu rằng doanh thu cho mỗi người tham gia phụ thuộc nhiều vào khả năng thu hút người tham gia mới và sự phát triển rộng hơn của cộng đồng FORSAGE.

 Hãy nhớ rằng, với một nền tảng hoàn toàn phụ thuộc vào blockchain, bất kỳ thay đổi hoặc vấn đề nào với các mạng Ethereum, Binance smart chain và Tron có thể ảnh hưởng đến hoạt động của FORSAGE.

Những Điểm Đặc biệt của FORSAGE?

 FORSAGE nổi bật với việc sử dụng công nghệ blockchain và hợp đồng thông minh trong một môi trường tiếp thị mạng ngang hàng. Dưới đây là một số tính năng đột phá của nó:

 1.Hoạt động phi tập trung: Khác với các nền tảng trực tuyến truyền thống, FORSAGE hoạt động theo cách phi tập trung mà không có cơ quan trung ương hoặc trung gian. Điều này giảm thiểu nguy cơ gian lận hoặc can thiệp và nâng cao tính minh bạch và tự chủ giữa người dùng của nó.

2. Hợp đồng thông minh dựa trên Blockchain: FORSAGE sử dụng hợp đồng thông minh dựa trên các mạng blockchain Ethereum, Binance smart chain và Tron. Những hợp đồng này được lập trình để thực hiện giao dịch tự động khi điều kiện cụ thể được đáp ứng, mang lại các hoạt động an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy.

 3. Giao dịch ngang hàng: Người tham gia mạng lưới FORSAGE giao dịch trực tiếp với nhau mà không có trung gian. Điều này khuyến khích sự tương tác trực tiếp và quan hệ trong cộng đồng.

 4. Cấu trúc giới thiệu: FORSAGE triển khai một cấu trúc giới thiệu độc đáo, trong đó người dùng có thể hưởng lợi từ việc giới thiệu không chỉ trực tiếp bởi chính họ mà còn từ những người được giới thiệu bởi người giới thiệu của họ, tạo ra hiệu ứng mạng.

 5. Tính thích ứng: Sự phụ thuộc của FORSAGE vào Ethereum, Binance smart chain và mạng blockchain Tron, trong khi mang lại nguy cơ tiềm tàng, cũng cho phép nó khai thác bất kỳ tiến bộ đổi mới nào trên những nền tảng này.

 6. Tính minh bạch: Tất cả các giao dịch trên FORSAGE đều có thể nhìn thấy và xác minh trên blockchain. Tính minh bạch này đảm bảo sự chịu trách nhiệm và xây dựng niềm tin giữa các bên tham gia.

 Tuy nhiên, trong khi những tính năng này độc đáo, những người tham gia vào FORSAGE nên nhận thức về những rủi ro tiềm năng liên quan đến cấu trúc phụ thuộc vào việc giới thiệu và sự phụ thuộc vào blockchain.

Làm thế nào để đăng ký?

Để đăng ký FORSAGE, làm theo các bước sau:

 • Đầu tiên, bạn cần cài đặt một ví tiền điện tử hỗ trợ Ethereum, BUSD hoặc Tron, tùy thuộc vào blockchain mà bạn muốn sử dụng với FORSAGE. Đối với Ethereum, bạn có thể sử dụng MetaMask, TokenPocket, Trust là một tiện ích mở rộng trình duyệt cho Chrome và Firefox. Đối với Tron, bạn có thể sử dụng TronLink, cũng là một tiện ích mở rộng trình duyệt.

 • 2. Sau khi bạn đã cài đặt ví tiền điện tử đúng, bạn sẽ cần thêm tiền vào ví. Bạn có thể mua Ethereum hoặc token Tron từ các sàn giao dịch khác nhau.

  3. Truy cập vào trang web chính thức của FORSAGE nơi bạn sẽ thấy các tùy chọn đăng ký cho Ethereum và Tron. Chọn tùy chọn phù hợp dựa trên ví tiền và sự ưu tiên của blockchain của bạn.

  4. Nhấp vào nút có ghi là 'Đăng ký Tự động'. Điều này sẽ yêu cầu MetaMask hoặc TronLink thực hiện thanh toán.

   5. Phí đăng ký sẽ tự động được trừ từ ví của bạn. Phí này được sử dụng như đóng góp ban đầu của bạn cho cộng đồng FORSAGE.

  6. Sau khi giao dịch được xác nhận, bạn sẽ được đăng ký và cung cấp mã ID FORSAGE của bạn. Bạn có thể sử dụng mã ID này để truy cập bảng điều khiển FORSAGE của bạn.

   Xin lưu ý rằng, giống như tất cả các doanh nghiệp trực tuyến khác, tham gia vào FORSAGE mang theo rủi ro tài chính, và nên hiểu rõ hệ thống và xem xét khả năng tài chính của bạn trước khi đăng ký.

  Có thể kiếm tiền được không?

   FORSAGE, giống như bất kỳ nền tảng tiếp thị mạng nào khác, cung cấp cơ hội cho các thành viên kiếm tiền, chủ yếu thông qua việc giới thiệu những người khác tham gia mạng lưới. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tiềm năng kiếm thu nhập phụ thuộc nhiều vào nỗ lực cá nhân trong việc xây dựng và mở rộng mạng lưới giới thiệu của mình.

   Người tham gia có thể kiếm được thu nhập tiềm năng cao hơn nếu có nhiều người giới thiệu và những người này hoạt động tích cực trong việc tuyển dụng người khác. Đáng chú ý là tiền được phân phối theo quy tắc của hợp đồng thông minh, điều này cũng ảnh hưởng đến thu nhập của mỗi người tham gia.

   Tuy nhiên, mặc dù có khả năng kiếm lợi nhuận từ FORSAGE, nhưng không đảm bảo. Giống như bất kỳ loại đầu tư nào, đều có rủi ro đi kèm và cần phải tiến hành cẩn thận. Hiểu rõ về nền tảng, cơ chế hoạt động và các quy định điều hành là rất quan trọng trước khi tham gia.

   Hơn nữa, vì FORSAGE hoàn toàn phụ thuộc vào các mạng Ethereum, BUSD và Tron, bất kỳ thay đổi, vấn đề hoặc gián đoạn nào trong các nền tảng blockchain này có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của các nền tảng, tiềm năng ảnh hưởng đến nguồn thu của người tham gia.

   Một số lời khuyên hữu ích cho những người đang xem xét tham gia vào FORSAGE bao gồm:

   - Hiểu về Nền tảng: Tìm hiểu về cách hoạt động của FORSAGE, các quy tắc và động lực đặc biệt của nó. Hãy đảm bảo hiểu rõ các yếu tố rủi ro liên quan đến việc tham gia.

   - Nghiên cứu Công nghệ Blockchain: Hiểu rõ về mạng lưới blockchain Ethereum và Tron và cách hoạt động của hợp đồng thông minh sẽ mang lại lợi ích.

   - Hiểu về Marketing Mạng: FORSAGE hoạt động tương tự như một cấu trúc marketing mạng. Hiểu cách tuyển dụng và xây dựng một mạng lưới giới thiệu có thể ảnh hưởng đáng kể đến thành công của bạn trên nền tảng này.

   - Thực hiện sự thận trọng tài chính: Chỉ đầu tư số tiền mà bạn có thể chấp nhận mất, xem xét các rủi ro và biến động liên quan đến các nền tảng blockchain và tiền điện tử nói chung.

  Kết luận

  FORSAGE trình bày một sự kết hợp độc đáo giữa marketing mạng và công nghệ blockchain, tận dụng hợp đồng thông minh trên các mạng Ethereum, Binance Smart Chain và Tron để tạo ra một nền tảng phi tập trung, ngang hàng. Việc sử dụng công nghệ blockchain đảm bảo mức độ minh bạch và bảo mật cao, nhưng cũng đặt ra những lo ngại do sự phụ thuộc vào các mạng Ethereum, BUSD và Tron. Nền tảng dựa trên một cấu trúc giới thiệu phức tạp nhấn mạnh tiềm năng tạo ra thu nhập cho những người tham gia tích cực, nhưng cũng chỉ ra một hạn chế có thể xảy ra đối với những người không thể xây dựng một mạng lưới giới thiệu lớn. Cuối cùng, sự thiếu minh bạch về lãnh đạo cũng làm tăng thêm rủi ro liên quan đến việc tham gia.

  Do đó, trong khi FORSAGE cung cấp một nền tảng sáng tạo và tiềm năng sinh lợi, nó cũng yêu cầu các thành viên thực hiện thận trọng và hiểu rõ hoạt động của nó, những rủi ro bẩm sinh và tính biến động của tiền điện tử.

  Câu hỏi thường gặp

    Q: Tính chất của FORSAGE là gì?

   A: FORSAGE là một nền tảng tiếp thị mạng phi tập trung hoạt động trên các chuỗi khối Ethereum, Binance Smart Chain và Tron, với giao dịch được tiến hành thông qua hợp đồng thông minh.

    Q: Làm thế nào để hoạt động của FORSAGE được bảo mật?

   A: FORSAGE đảm bảo an ninh bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh minh bạch và không thể thay đổi trên các chuỗi khối Ethereum, Binance Smart Chain và Tron để quản lý giao dịch ngang hàng.

  Q: Hoạt động của FORSAGE có thể bị ảnh hưởng bởi tình trạng của các chuỗi khối Ethereum và Tron không?

   A: Có, vì FORSAGE hoạt động trên các mạng này, bất kỳ vấn đề hoặc thay đổi nào trên các chuỗi khối Ethereum, Binance Smart Chain hoặc Tron có thể ảnh hưởng đến FORSAGE.

    Q: Có thể kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ FORSAGE?

   A: Người tham gia FORSAGE có thể kiếm thu nhập chủ yếu từ việc giới thiệu; tuy nhiên, số tiền cụ thể sẽ phụ thuộc vào sự thành công trong việc tuyển dụng và mức độ hoạt động trong mạng lưới.

  Cảnh báo rủi ro

  Đầu tư vào các dự án blockchain mang theo những rủi ro tự nhiên, phát sinh từ công nghệ phức tạp và đột phá, sự mơ hồ về quy định và tính không thể dự đoán của thị trường. Do đó, rất khuyến nghị nên tiến hành nghiên cứu toàn diện, tìm kiếm sự hướng dẫn chuyên nghiệp và tham gia tư vấn tài chính trước khi tham gia vào các khoản đầu tư như vậy. Quan trọng là nhận thức rằng giá trị của tài sản tiền điện tử có thể trải qua biến động đáng kể và có thể không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư.

Miễn trừ trách nhiệm:

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không phải lời khuyên đầu tư. Nền tảng không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của các thông tin được đưa ra và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin trong bài viết.

 • Chuyển đổi token
 • Tỷ giá
 • Tính toán ngoại hối mua vào
/
Đơn vị
Tỷ giá tức thời
Số tiền có thể đổi

0.00