Chuyến thăm đến Sàn giao dịch tiền điện tử ABCC tại Singapore - Cơ sở kinh doanh mang biểu tượng của Alphabit Consulting Pte Ltd

Good
Singapore Singapore
2021-01-04
Thời gian khảo sát thực tế:2021-01-04
Chuyến thăm đến Sàn giao dịch tiền điện tử ABCC tại Singapore - Cơ sở kinh doanh mang biểu tượng của Alphabit Consulting Pte Ltd
Chuyến thăm đến Sàn giao dịch tiền điện tử ABCC tại Singapore - Cơ sở kinh doanh mang biểu tượng của Alphabit Consulting Pte LtdChuyến thăm đến Sàn giao dịch tiền điện tử ABCC tại Singapore - Cơ sở kinh doanh mang biểu tượng của Alphabit Consulting Pte LtdChuyến thăm đến Sàn giao dịch tiền điện tử ABCC tại Singapore - Cơ sở kinh doanh mang biểu tượng của Alphabit Consulting Pte Ltd

Wallich Street, Central, Singapore

Lý do cho chuyến thăm này

Sau Nhật Bản, Singapore đã trở thành quốc gia thứ hai công nhận tính hợp pháp của tiền điện tử, giúp quảng bá nó như một trung tâm fintech và tiền điện tử ở châu Á, và nhiều sàn giao dịch trên thế giới cạnh tranh để "đặt trụ sở" tại quốc gia này. Để giúp các nhà đầu tư biết thêm về các sàn giao dịch trong nước, nhóm khảo sát có kế hoạch đến Singapore để thăm quan thực tế.

Tham quan tại chỗ

Lần này, nhóm khảo sát đã đến thăm sàn giao dịch tiền điện tử ABCC ở Singapore, có địa chỉ cụ thể tại 10 Anson Road # 03-58 International Plaza.

1.png

Nhóm khảo sát đến International Plaza ở số 10 đường Anson.

2.png

Nhóm khảo sát đã tìm thấy từ danh bạ sàn rằng # 03-58 do Alphabit Consulting Pte Ltd. có trụ sở tại đây. Không có logo hoặc tên của ABCC ở đó.

3.png

Để xác nhận thêm về việc sàn giao dịch tiền điện tử ABCC có trụ sở tại đây hay không, nhóm khảo sát đã đến văn phòng 03-58 và một lần nữa, không tìm thấy logo hoặc tên của sàn giao dịch tiền điện tử ABCC mà chỉ có tên của Alphabit Consulting Pte Ltd. được biết ABCC là thương hiệu của Alphabit Consulting Pte Ltd.

Phần kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Singapore để thăm sàn giao dịch tiền điện tử ABCC, nhưng chỉ có tên và logo của Alphabit Consulting Pte Ltd được tìm thấy trên địa chỉ doanh nghiệp được hiển thị công khai. Được biết ABCC là thương hiệu của Alphabit Consulting Pte Ltd, có nghĩa là sàn giao dịch tiền điện tử ABCC thực sự có tiền đề kinh doanh tại địa chỉ đã nói. Đó là tất cả cho phiên Khảo sát thực địa này.

Khước từ

Nội dung chỉ dành cho mục đích thông tin và không nhằm mục đích khuyến nghị hoặc tư vấn.

Thông tin sàn môi giới

Tạm thời không có giám sát quản lý

abcc

Website:https://abcc.com/

5-10 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình
  • Tên công ty: abcc
  • Đăng ký tại quốc gia: Singapore
  • Tên Công ty viết tắt: abcc
  • Địa chỉ E-mail chính thức: --
  • Twitter : https://twitter.com/ABCCExOfficial
  • Facebook : https://www.facebook.com/ABCC-Exchange-558472047871367/
  • Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng: +65 9866 7479