Chuyến thăm đến đại lý tiền điện tử Maicoin ở Đài Loan - Đã xác nhận với bộ phận kinh doanh

Good
Đài loan Đài loan
2020-12-24
Thời gian khảo sát thực tế:2020-12-24
Chuyến thăm đến đại lý tiền điện tử Maicoin ở Đài Loan - Đã xác nhận với bộ phận kinh doanh
Chuyến thăm đến đại lý tiền điện tử Maicoin ở Đài Loan - Đã xác nhận với bộ phận kinh doanhChuyến thăm đến đại lý tiền điện tử Maicoin ở Đài Loan - Đã xác nhận với bộ phận kinh doanhChuyến thăm đến đại lý tiền điện tử Maicoin ở Đài Loan - Đã xác nhận với bộ phận kinh doanhChuyến thăm đến đại lý tiền điện tử Maicoin ở Đài Loan - Đã xác nhận với bộ phận kinh doanhChuyến thăm đến đại lý tiền điện tử Maicoin ở Đài Loan - Đã xác nhận với bộ phận kinh doanhChuyến thăm đến đại lý tiền điện tử Maicoin ở Đài Loan - Đã xác nhận với bộ phận kinh doanh

台湾省台北市中山区市民大道三段9号

Lý do cho chuyến thăm này

Gần đây, các nhà đầu tư đã đưa ra phản hồi rằng họ muốn có thêm thông tin về các đại lý tiền điện tử ở Đài Loan. Để đáp ứng nhu cầu của họ, nhóm khảo sát lần này đã đến thăm Maicoin ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan.

Tham quan tại chỗ

Lần này, nhóm khảo sát đã đến thăm đại lý tiền điện tử Maicoin, với địa chỉ doanh nghiệp tại

Số 104, Đoạn 1, Đường Bade, Quận Zhongzheng, Thành phố Đài Bắc, Đài Loan.

1.png

Khi các nhân viên khảo sát đến điểm đến, logo của Maicoin có thể được nhìn thấy rõ ràng trên bức tường bên ngoài của tòa nhà, rất dễ thấy.

2.png

Bước vào tòa nhà, họ nhìn thấy logo của Maicoin ở tầng 1, nơi đặt văn phòng của đại lý.

3.png

4.png

5.png

Các nhà khảo sát đã vào địa điểm kinh doanh của Maicoin và thấy rằng có ba văn phòng bên trong. Người ta biết rằng các nhà đầu tư có thể mở tài khoản ngay tại chỗ với sự hỗ trợ của nhân viên, những người sẽ giải thích về hệ thống, bảo mật vốn và các quy trình khác. Có vẻ như văn phòng ở tầng một là phòng kinh doanh của Maicoin.

6.png

Nhìn xung quanh, họ tìm thấy các giấy chứng nhận giải thưởng và ảnh của các quan chức địa phương được hiển thị trên cửa sổ.

Phần kết luận

Nhóm khảo sát đã đến thăm Maicoin, một đại lý tiền điện tử ở Đài Loan và nhận thấy rằng đại lý này đã có một địa điểm kinh doanh thực sự, quy mô kinh doanh khá tốt với ba văn phòng. Hãy thận trọng nếu giao dịch với đại lý này.

Khước từ

Nội dung chỉ dành cho mục đích thông tin và sẽ không được coi là thứ tự cuối cùng để đưa ra lựa chọn.

Thông tin sàn môi giới

Tạm thời không có giám sát quản lý

MaiCoin

Website:https://max.maicoin.com/

5-10 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình
  • Tên công ty: MaiCoin
  • Đăng ký tại quốc gia: Đài Loan
  • Tên Công ty viết tắt: MaiCoin
  • Địa chỉ E-mail chính thức: --
  • Twitter : https://twitter.com/Max_exch/
  • Facebook : https://www.facebook.com/MaiCoinAssetExchange/
  • Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng: +886 2 2722 1314