Ghé thăm trang web Bitstamp của sàn giao dịch tiền điện tử ở New York, Hoa Kỳ để tìm địa điểm kinh doanh thực sự của nó tại đây

Good
Hoa Kỳ Hoa Kỳ
2021-02-04
Thời gian khảo sát thực tế:2021-02-04
Ghé thăm trang web Bitstamp của sàn giao dịch tiền điện tử ở New York, Hoa Kỳ để tìm địa điểm kinh doanh thực sự của nó tại đây
Ghé thăm trang web Bitstamp của sàn giao dịch tiền điện tử ở New York, Hoa Kỳ để tìm địa điểm kinh doanh thực sự của nó tại đâyGhé thăm trang web Bitstamp của sàn giao dịch tiền điện tử ở New York, Hoa Kỳ để tìm địa điểm kinh doanh thực sự của nó tại đâyGhé thăm trang web Bitstamp của sàn giao dịch tiền điện tử ở New York, Hoa Kỳ để tìm địa điểm kinh doanh thực sự của nó tại đâyGhé thăm trang web Bitstamp của sàn giao dịch tiền điện tử ở New York, Hoa Kỳ để tìm địa điểm kinh doanh thực sự của nó tại đây

West 44th Street, New York, United States

Lý do kiểm tra

Đông Á và Bắc Mỹ (chủ yếu là Hoa Kỳ) là hai thị trường giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, với khối lượng giao dịch chiếm khoảng một nửa số thị trường tiền điện tử toàn cầu. So với nhiều sàn giao dịch ở Đông Á, các sàn giao dịch của Mỹ chịu sự giám sát chặt chẽ hơn. Và Hoa Kỳ có sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Coinbase. Để giúp các nhà đầu tư hiểu về sàn giao dịch tiền mã hóa của Hoa Kỳ một cách toàn diện hơn, đoàn thanh tra sẽ đến Hoa Kỳ để tham quan.

Quá trình kiểm tra

Các nhà điều tra đã đến New York, Hoa Kỳ để thăm sàn giao dịch tiền điện tử Bitstamp. Địa chỉ của nó là 27 Union Square West suite 205 New York, NY.

1.png

2.png

Theo địa chỉ trên, các điều tra viên đã đến đích là một tòa nhà văn phòng tại 27 Union Square, New York, Hoa Kỳ. Các nhân viên điều tra đã vào trong tòa nhà và phát hiện ra rằng không có dấu hiệu nào trong tiền sảnh. Sau đó, họ tham khảo ý kiến của nhân viên bảo vệ tòa nhà để biết rằng văn phòng của sàn giao dịch tiền điện tử Bitstamp nằm trên tầng hai.

3.png

4.png

Các điều tra viên đã đến tầng 2 và có thể thấy rõ tên của sàn giao dịch tiền điện tử Bitstamp trên bảng hiệu, cho thấy văn phòng của sàn giao dịch này ở phòng 205. Các điều tra viên đã tìm thấy thành công phòng 205 và xác nhận rằng đó là văn phòng của đổi. Do có cửa kim loại nên từ bên ngoài, các điều tra viên không thể nhìn thấy tình hình cụ thể bên trong, nhưng văn phòng này trông không lớn.

Kết luận Thanh tra

Các nhà điều tra đã đến thăm sàn giao dịch tiền điện tử Bitstamp ở New York, Hoa Kỳ. Họ tìm thấy cơ sở kinh doanh của nó theo địa chỉ kinh doanh công khai của nó. Tuy nhiên, theo kết quả chuyến thăm, quy mô văn phòng của sàn giao dịch còn nhỏ. Các nhà đầu tư nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố thanh tra

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là cơ sở lựa chọn cuối cùng.

Thông tin sàn môi giới

Có giám sát quản lý

Bitstamp

Website:https://www.bitstamp.net/

10-15 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Giấy phép EMI | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
  • Tên công ty: Bitstamp
  • Đăng ký tại quốc gia: Luxembourg
  • Tên Công ty viết tắt: Bitstamp
  • Địa chỉ E-mail chính thức: support@bitstamp.net
  • Twitter : https://twitter.com/Bitstamp
  • Facebook : https://www.facebook.com/Bitstamp
  • Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng: --