• APP

Vị trí của bạn:Trang chủ>Khảo sát thực tế

một chuyến viếng thăm Zaif ở Nhật Bản – không tìm thấy văn phòng

một chuyến viếng thăm Zaif ở Nhật Bản – không tìm thấy văn phòng

nhân viên khảo sát đã đến Nhật Bản để thăm trao đổi tiền điện tử Zaif như đã lên lịch, nhưng không tìm thấy văn phòng của công ty tại địa chỉ theo quy định, điều này cho thấy công ty không có sự hiện diện thực tế ở đây. các nhà đầu tư nên đưa ra lựa chọn hợp lý dựa trên sự cân nhắc toàn diện.

Danger

Nhật Bản
Thời gian khảo sát thực tế 2023-06-01
một chuyến viếng thăm  ở Nhật Bản – không tìm thấy văn phòng

một chuyến viếng thăm ở Nhật Bản – không tìm thấy văn phòng

nhân viên khảo sát đã đến Tokyo, Nhật Bản để tham quan sàn giao dịch tiền điện tử (người được cấp phép: , inc.) như đã định, nhưng không tìm thấy văn phòng kinh doanh thực tế của công ty tại địa chỉ quy định. các nhà đầu tư nên đưa ra lựa chọn hợp lý dựa trên sự cân nhắc toàn diện.

Danger

Nhật Bản
Thời gian khảo sát thực tế 2023-05-30
Chuyến thăm OKCOIN JAPAN tại Nhật Bản – Tìm thấy văn phòng

Chuyến thăm OKCOIN JAPAN tại Nhật Bản – Tìm thấy văn phòng

Nhân viên khảo sát đã đến Tokyo, Nhật Bản để thăm sàn giao dịch tiền điện tử OKCOIN JAPAN theo lịch trình và tìm thấy văn phòng kinh doanh thực tế của công ty tại địa chỉ quy định đã đăng ký. Các nhà đầu tư nên đưa ra lựa chọn hợp lý dựa trên sự cân nhắc toàn diện.

Good

Nhật Bản
Thời gian khảo sát thực tế 2023-05-19
một chuyến viếng thăm  ở Nhật Bản – không tìm thấy văn phòng

một chuyến viếng thăm ở Nhật Bản – không tìm thấy văn phòng

nhân viên khảo sát đã đến Tokyo, Nhật Bản để tham quan sàn giao dịch tiền điện tử như đã lên lịch, nhưng không tìm thấy văn phòng kinh doanh của công ty tại địa chỉ quy định, điều này cho thấy công ty không có sự hiện diện thực tế ở đây. vì vậy các nhà đầu tư nên đưa ra lựa chọn hợp lý về sàn giao dịch dựa trên sự cân nhắc toàn diện.

Danger

Nhật Bản
Thời gian khảo sát thực tế 2023-05-16
một chuyến viếng thăm  ở nhật bản – tìm thấy văn phòng

một chuyến viếng thăm ở nhật bản – tìm thấy văn phòng

nhân viên khảo sát đã đến Tokyo, Nhật Bản để tham quan sàn giao dịch tiền điện tử như đã định, đồng thời phát hiện rõ ràng tên và logo của công ty tại địa chỉ quy định đã đăng ký. do đó, nó được xác nhận rằng công ty có sự hiện diện thực tế ở đây. và các nhà đầu tư nên đưa ra lựa chọn hợp lý dựa trên sự cân nhắc toàn diện.

Good

Nhật Bản
Thời gian khảo sát thực tế 2023-05-09
một chuyến viếng thăm  ở nhật bản – tìm thấy văn phòng

một chuyến viếng thăm ở nhật bản – tìm thấy văn phòng

nhân viên khảo sát đã đến Tokyo, Nhật Bản để tham quan sàn giao dịch tiền điện tử như đã lên lịch và phát hiện ra văn phòng kinh doanh của công ty tại địa chỉ quy định đã đăng ký. các nhà đầu tư nên đưa ra lựa chọn hợp lý dựa trên sự cân nhắc toàn diện.

Good

Nhật Bản
Thời gian khảo sát thực tế 2023-05-06
một chuyến viếng thăm  Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn. ở Nhật Bản – không tìm thấy văn phòng

một chuyến viếng thăm Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn. ở Nhật Bản – không tìm thấy văn phòng

nhân viên khảo sát đã đến Tokyo, Nhật Bản để tham quan sàn giao dịch tiền điện tử Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn. như đã lên lịch, nhưng không tìm thấy văn phòng kinh doanh thực tế của công ty tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai, điều này cho thấy thông tin theo quy định của công ty là không đúng sự thật. do đó, các nhà đầu tư nên lựa chọn trao đổi này một cách cẩn thận.

Danger

Nhật Bản
Thời gian khảo sát thực tế 2023-04-10
một chuyến viếng thăm  ở nhật bản – tìm thấy văn phòng

một chuyến viếng thăm ở nhật bản – tìm thấy văn phòng

nhân viên khảo sát đã đến Tokyo, Nhật Bản để tham quan sàn giao dịch tiền điện tử như đã định, và phát hiện ra tên và logo của công ty từ danh bạ công ty của tòa nhà văn phòng cao cấp, điều này cho thấy rằng có một văn phòng kinh doanh thực tế tại địa chỉ quy định đã đăng ký của nó. thật không may, nhân viên khảo sát không thể vào công ty để tham quan đặc biệt, vì vậy sp

Good

Nhật Bản
Thời gian khảo sát thực tế 2023-04-04
một chuyến viếng thăm bitbank ở nhật bản – tìm thấy văn phòng

một chuyến viếng thăm bitbank ở nhật bản – tìm thấy văn phòng

nhân viên khảo sát đã đến Tokyo, Nhật Bản để tham quan sàn giao dịch tiền điện tử bitbank như đã lên lịch và phát hiện ra văn phòng kinh doanh thực tế của mình tại địa chỉ quy định đã đăng ký. Thật không may, nhân viên khảo sát đã không thể vào công ty để tham quan đặc biệt, vì vậy quy mô kinh doanh cụ thể của công ty vẫn chưa được biết. các nhà đầu tư nên đưa ra lựa chọn hợp lý dựa trên sự đánh giá toàn diện

Good

Nhật Bản
Thời gian khảo sát thực tế 2023-03-23
một chuyến viếng thăm  ở nhật bản – tìm thấy văn phòng

một chuyến viếng thăm ở nhật bản – tìm thấy văn phòng

nhân viên khảo sát đã đến Tokyo, Nhật Bản để tham quan sàn giao dịch tiền điện tử theo kế hoạch. sau một cuộc điều tra, người ta xác nhận rằng công ty có sự hiện diện thực tế tại địa chỉ quy định đã đăng ký. Thật không may, nhân viên khảo sát đã không thể vào công ty để tham quan đặc biệt, vì vậy quy mô kinh doanh cụ thể của công ty vẫn chưa được biết. các nhà đầu tư nên thực hiện một se

Good

Nhật Bản
Thời gian khảo sát thực tế 2023-03-23