• APP

ตำแหน่งของคุณ:หน้าแรก>การสำรวจ

เยี่ยมชม FXopen ในสหราชอาณาจักร -- ไม่พบสำนักงาน

เจ้าหน้าที่สำรวจไปลอนดอน สหราชอาณาจักรเพื่อเยี่ยมชมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล FXopen ตามที่วางแผนไว้ แต่ไม่พบสำนักงานแลกเปลี่ยนตามที่อยู่ธุรกิจที่แสดงต่อสาธารณะ ซึ่งหมายความว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล FXopen อาจไม่มีสถานที่ประกอบธุรกิจที่แท้จริง นักลงทุนควรเลือกการแลกเปลี่ยนนี้อย่างระมัดระวัง

Danger

ประเทศอังกฤษ
เวลาการออกภาคสนาม 2022-09-08

เยี่ยมชม BLACKWELL GLOBAL ในสหราชอาณาจักร - พบสำนักงาน

ผู้ตรวจสอบไปลอนดอน สหราชอาณาจักรเพื่อเยี่ยมชมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล BLACKWELL GLOBAL ตามแผนและยืนยันว่ามีบริษัทที่ชื่อว่า “ BLACKWELL GLOBAL การลงทุน (uk) จำกัด” ตามที่อยู่นี้ซึ่งหมายความว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล BLACKWELL GLOBAL มีสถานที่ประกอบธุรกิจที่แท้จริง นักลงทุนควรเลือกการแลกเปลี่ยนนี้อย่างระมัดระวัง

Good

ประเทศอังกฤษ
เวลาการออกภาคสนาม 2022-09-08

เยี่ยมชม capital.com ในสหราชอาณาจักร -- ไม่พบสำนักงาน

เจ้าหน้าที่สำรวจไปลอนดอน สหราชอาณาจักรเพื่อเยี่ยมชมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล capital.com ตามที่วางแผนไว้ แต่ไม่พบสำนักงานแลกเปลี่ยนตามที่อยู่ธุรกิจที่แสดงต่อสาธารณะ ซึ่งหมายความว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล capital.com อาจไม่มีสถานที่ประกอบธุรกิจที่แท้จริง นักลงทุนควรเลือกการแลกเปลี่ยนนี้อย่างระมัดระวัง

Danger

ประเทศอังกฤษ
เวลาการออกภาคสนาม 2022-08-26

เยี่ยมชม forex ที่ร้อนแรงในสหราชอาณาจักร - ไม่พบสำนักงาน

เจ้าหน้าที่สำรวจได้เดินทางไปลอนดอน สหราชอาณาจักรเพื่อเยี่ยมชมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลยอดนิยมตามที่วางแผนไว้ แต่ไม่พบสำนักงานของการแลกเปลี่ยนตามที่อยู่ธุรกิจที่แสดงต่อสาธารณะ ซึ่งหมายความว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอาจไม่มีสถานที่ทางธุรกิจที่แท้จริง นักลงทุนควรเลือกการแลกเปลี่ยนนี้อย่างระมัดระวัง

Danger

ประเทศอังกฤษ
เวลาการออกภาคสนาม 2022-08-04

เยี่ยมชม BINARICX ในสหราชอาณาจักร -- ไม่พบสำนักงาน

เจ้าหน้าที่สำรวจไปลอนดอน สหราชอาณาจักรเพื่อเยี่ยมชมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล BINARICX ตามที่วางแผนไว้ แต่ไม่พบสำนักงานแลกเปลี่ยนตามที่อยู่ธุรกิจที่แสดงต่อสาธารณะ ซึ่งหมายความว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล BINARICX อาจไม่มีสถานที่ประกอบธุรกิจที่แท้จริง นักลงทุนควรเลือกการแลกเปลี่ยนนี้อย่างระมัดระวัง

Danger

ประเทศอังกฤษ
เวลาการออกภาคสนาม 2022-08-05

เยี่ยมชม FXCM ในสหราชอาณาจักร - ยืนยันสำนักงานแล้ว

ทีมสำรวจไปลอนดอน สหราชอาณาจักร เพื่อเยี่ยมชมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล FXCM ตามแผนที่วางไว้ และโลโก้ของตัวแทนจำหน่ายสามารถพบได้ในที่อยู่ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งบ่งชี้ว่าตัวแทนจำหน่ายมีสถานที่ประกอบธุรกิจจริง น่าเสียดายที่นักสำรวจไม่สามารถเยี่ยมชมและถ่ายภาพภายในบริษัทได้ ดังนั้นจึงไม่ทราบขนาดเฉพาะของธุรกิจการจัดนิทรรศการ นักลงทุนควรได้รับคำแนะนำ t

Good

ประเทศอังกฤษ
เวลาการออกภาคสนาม 2022-06-10

เยี่ยมชม TICKMILL ในไซปรัส -- ยืนยันสำนักงานแล้ว

ทีมสำรวจเข้าเยี่ยมชมตัวแทนจำหน่ายสกุลเงินดิจิทัล TICKMILL ในประเทศไซปรัสตามที่วางแผนไว้และโลโก้ของตัวแทนจำหน่ายสามารถพบได้ในที่อยู่ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ภายในบริษัทมีที่ทำงานประมาณ 100 แห่ง และตัวแทนจำหน่ายใช้ทั้งอาคารแยกจากกัน นักลงทุนควรตัดสินใจเลือกหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว

Great

ไซปรัส
เวลาการออกภาคสนาม 2022-04-22

เยี่ยมชม LCG ในบาฮามาส -- ยืนยันสำนักงานแล้ว

ทีมสำรวจไปที่บาฮามาสเพื่อเยี่ยมชมตัวแทนจำหน่าย crypto LCG ตามแผนที่วางไว้ และโลโก้ของตัวแทนจำหน่ายสามารถพบได้ในที่อยู่ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งบ่งชี้ว่าตัวแทนจำหน่ายมีสถานที่ประกอบธุรกิจจริง น่าเสียดายที่นักสำรวจไม่สามารถเยี่ยมชมและถ่ายภาพภายในบริษัทได้ ดังนั้นจึงยังไม่ทราบขนาดที่แน่นอนของการดำเนินงาน แนะนำให้นักลงทุนเลือก

Good

บาฮามาส
เวลาการออกภาคสนาม 2022-04-15

เยี่ยมชม ในญี่ปุ่น - ยืนยันสำนักงานแล้ว

ทีมสำรวจไปญี่ปุ่นเพื่อเยี่ยมชมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ตามแผนที่วางไว้ และโลโก้ของตัวแทนจำหน่ายสามารถพบได้ในที่อยู่ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งบ่งชี้ว่าตัวแทนจำหน่ายมีสถานที่ประกอบธุรกิจจริง น่าเสียดายที่นักสำรวจไม่สามารถเยี่ยมชมและถ่ายภาพภายในบริษัทได้ ดังนั้นจึงยังไม่ทราบขนาดที่แน่นอนของการดำเนินงาน นักลงทุนเป็นที่ปรึกษา

Good

ญี่ปุ่น
เวลาการออกภาคสนาม 2022-03-30

เยี่ยมชมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล coinmotion ในฟินแลนด์ - หาสำนักงานไม่ได้

ทีมสำรวจไปมูราเมะ ฟินแลนด์ เยี่ยมชมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล coinmotion และไม่พบสำนักงานในที่อยู่ธุรกิจ คาดว่าผู้ค้าอาจใช้ที่อยู่นั้นเพื่อจดทะเบียนบริษัท หรือไม่มีสถานที่จัดแสดงแบบออฟไลน์ โปรดใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายกับผู้ค้ารายนี้

Danger

ฟินแลนด์
เวลาการออกภาคสนาม 2022-03-17

การสำรวจภาคสนาม WikiBit

แอปสอบถามเกี่ยวกับกฎข้อบังคับของบล็อกเชนทั่วโลก

Download on the

App Store ดาวน์โหลด

Download on the

Google Play ดาวน์โหลด

Download on the

Android ดาวน์โหลด