Việc nạp tiền vào tài khoản củ

Megz151

Nhà đầu tư

2024-03-19 02:27国旗Ai Cập
Việc nạp tiền vào tài khoản của bạn rất dễ dàng, nhưng khi rút tiền, đây là một nền tảng gian lận. CẢNH GIÁC MỌI NGƯỜI, ĐỪNG BAO GIỜ ĐẶT TIỀN CỦA BẠN VÀO ĐÂY... Đừng là tôi và hối hận 😓 và ứng dụng này thường bị sập như một ứng dụng kém chất lượng, trung tâm cuộc gọi trễ và có thể không trả lời... cuối cùng không có người đứng đầu để báo cáo!
They are easy to deposite your money and when u withdraw they are a fraud platform BE CAREFUL GUYS DO NOT EVER PUT YOUR MONEY ON THIS … dont be me and regret 😓and the app crashes like its a poor application , call centre are late and may not reply .. finally there is no head to report!
Khác
Khiếu nại
Gửi khiếu nại