Nền tảng này là một lừa đảo,

jtoomaj

Nhà đầu tư

2024-03-17 14:45国旗Thổ Nhĩ Kỳ
Nền tảng này là một lừa đảo, tôi có rất nhiều yêu cầu rút tiền đang chờ xử lý từ năm 2023
This platform is an scam, I have so many withdrawals in pending since 2023
Khác
Khiếu nại
Gửi khiếu nại