Đây không phải là một ứng dụng

Halimaty

Nhà đầu tư

2023-12-03 16:31国旗Nigeria
Đây không phải là một ứng dụng thân thiện với người dùng, họ có xu hướng làm cho các tính năng của mình trở nên rất phức tạp, ứng dụng này rất khó sử dụng
it's not a user friendly app, they tend to make their features very complicated, this app is very difficult to use
Khác
Khiếu nại
Gửi khiếu nại