có vấn đề với các sàn giao dịc

Hassan Abba

Nhà đầu tư

2023-12-01 15:27国旗Nigeria
có vấn đề với các sàn giao dịch này, đặc biệt là khi giao dịch và rút tiền vì số tiền rút tối thiểu cao
there is a problem with these exchanger especially when it comes to trade and withdrawal as the minimum withdrawal is high
Khác
Khiếu nại
Gửi khiếu nại