Nó là một loại tiền điện tử củ

Hamza1342

Nhà đầu tư

2023-11-24 10:01国旗Hoa Kỳ
Nó là một loại tiền điện tử của mạng Ethereum nên phí giao dịch rất cao
It is an Ethereum network cryptocurrency it's transaction fees so high
Khác
Khiếu nại
Gửi khiếu nại