Tôi đã bị nền tảng này lừa đảo

Miriam Guzman

Nhà đầu tư

2023-11-21 04:15国旗Hoa Kỳ
Tôi đã bị nền tảng này lừa đảo, tôi đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao và họ không hoàn lại số tiền đã đầu tư, tôi luôn thiếu một và bây giờ họ đã chặn tôi
Fui estafada por esta plataforma, realice todas las tareas asignadas y no me reintegraron el dinero invertido siempre me faltaba una y ahora me bloquearon
Khác
Khiếu nại
Gửi khiếu nại