Na-scam ako ng platform na ito

Miriam Guzman

Mangangalakal

2023-11-21 04:15国旗Estados Unidos
Na-scam ako ng platform na ito, natapos ko ang lahat ng nakatalagang gawain at hindi nila ibinalik ang pera na namuhunan, lagi akong nawawala at ngayon ay hinarangan nila ako
Fui estafada por esta plataforma, realice todas las tareas asignadas y no me reintegraron el dinero invertido siempre me faltaba una y ahora me bloquearon
Ang iba pa
Sumusunod
Ilantad