Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>SOCA>Chi tiết khiếu nại

Không thể rút tiền

jota5439

Nhà đầu tư

2023-07-22 01:20国旗Colombia
Họ đã chặn tất cả các khoản tiền. Tôi không thể rút tiền và họ đã chuyển đổi tiền của tôi thành một loại tiền tệ khác mà không có sự cho phép của tôi.
bloquearon todos los fondos no puedo hacer retiros y me convirtieron mis Uste en otra moneda sin mi consentimiento
Không thể rút tiền
Rút tiền không thành công
Khiếu nại
Không thể rút tiền

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác