Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>BERRY MAX>Chi tiết khiếu nại

không thể giao dịch

princle

Nhà đầu tư

2023-06-01 20:42国旗Swaziland
họ đặt tài khoản của tôi không thể giao dịch trừ khi tôi gửi 50 đô la để kích hoạt lại tài khoản của mình. họ thậm chí còn rửa sạch tiền và buộc tất cả tài sản phải mua mã thông báo bry. chúng tôi không còn kiểm soát khoản đầu tư của mình nữa, đó chỉ là sự bắt nạt của BERRY MAX
they set my account to not be able to trade unless I deposit $50 to reactivate my account. they even washed out all the money and forced all assets to buy BRY token. we no longer have control over our investment it's just bullying by berry max
không thể giao dịch
Khác
Khiếu nại
không thể giao dịch

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác