Không thể rút tiền hoặc gửi tiền

FX9849226657

Nhà đầu tư

2023-03-02 18:55国旗Hồng Kông
Nền tảng ZB đã duy trì chức năng cấp vốn kể từ ngày 2 tháng 8 năm 2022. Đã 7 tháng trôi qua mà vẫn không thể cấp vốn. Dịch vụ khách hàng luôn nói rằng họ đang làm việc để giải quyết vấn đề tài trợ và sẽ có thông báo nếu có bất kỳ cập nhật nào. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi.
ZB中币平台从2022年8月2日开始维护充提币功能,到现在已经维护7个月了,还没有开放充提币。问客服客服总是回答技术正在全力解决充值提币问题,有最新消息会发公告,请耐心等待。
Rút tiền không thành công
Khiếu nại
Gửi khiếu nại

Tất cả

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác