Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>BTC>Chi tiết khiếu nại

Assetsclaimback,

FX57947855

Nhà đầu tư

2022-10-25 23:27国旗Hoa Kỳ
Đã cố gắng trong nhiều tháng để rút tiền của tôi, họ không cho phép cho đến khi tôi sử dụng một cách khác Dịch vụ khách hàng tồi tệ, rất chậm và không đủ năng lực. Không có giao tiếp và chăm sóc khách hàng không biết mất bao lâu có gì không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó là một cơn ác mộng.
Tried for months to withdraw my money they did allow not until i use another way Terrible customer service, very slow and incompetent. Has no communication and customer care does not know how long it takes for anything does not know what is happening. Its a nightmare.
Assetsclaimback,
Rút tiền không thành công
Khiếu nại
Assetsclaimback,Assetsclaimback,Assetsclaimback,

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác