Nền tảng gian lận: SDAG

Fit

Nhà đầu tư

2022-10-19 00:23国旗Đài Loan
Nền tảng lừa đảo: Sau khi gửi tiền, nó bị nghi ngờ rửa tiền và phải nộp 15% tổng tài sản của tài khoản. Sau khi thanh toán, vì Cục Giám sát bị nghi ngờ rửa tiền nghiêm trọng với tài khoản nên tôi phải trả 40% tổng tài sản. Tôi được cho biết rằng nền tảng này là một trò lừa đảo bởi một người bạn FB sau khi cuối cùng đã thu tiền để trả nó.
詐騙平台:入金後,涉嫌洗黑錢,須繳納帳戶總資產15%,繳納後又因監管局嚴重涉嫌帳戶洗黑錢,須在繳納總資產40%,好不容易湊到錢繳納後,被FB認識的朋友告知SDAG這平台是詐騙
Rút tiền không thành công
Khiếu nại
Gửi khiếu nại

Tất cả

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác