Tố cáo

Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>Hoo>Chi tiết khiếu nại

Hoosắp bỏ trốn

时贷Mr吴

Nhà đầu tư

2022-06-20 14:24 国旗
Không thể rút tiền được. OTC đã hoảng loạn và bán u với giá thấp. Họ sợ rằng họ có thể không thoát khỏi nó. Lương không được trả và không có dịch vụ khách hàng cho nền tảng.
已经无法提币,otc也已经恐慌低价出u,生怕跑不了,员工工资也没发,现在交易所也没有客服了
Rút tiền không thành công
Khiếu nại

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác