Tố cáo

Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>Bibox>Chi tiết khiếu nại

lek

BIT3535517469

Sàn giao dịch

2022-06-19 23:24 国旗
Vì chúng tôi đã thực hiện rút tiền cho khách hàng. Đó là quyền của chúng tôi vì khách hàng có nhiều số dư khiến tiền của khách hàng vẫn nằm trong hệ thống FIU.
เนื่องจากทางเราได้ทำรายการถอนให้คุณลูกค้าเป็น สิทธิเรียบร้อยแล้วครับเนื่องจากยอดเงินของลูกค้าเป็นจำนวนมากเลยทำให้เงินของคุณลูกค้าไปค้างอยู่ในระบบFIU
Rút tiền không thành công
Khiếu nại

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác