Tố cáo

Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>GEMINI>Chi tiết khiếu nại

[Đã xác nhận]GEMINI Công ty điều hành Hong Kong bỏ chạy và đe dọa người dùng

叶载我心

Nhà đầu tư

2022-02-20 16:57 国旗
Tôi không thể rút tiền, nhưng bộ phận chăm sóc khách hàng liên tục nói rằng tôi không có hồ sơ rút tiền, và họ cũng nói rằng tài khoản của tôi sẽ bị đóng băng vĩnh viễn nếu tôi nói thêm một câu nữa, điều này thực sự khiến tôi sợ hãi. Tôi yêu cầu những người công bằng xã hội giúp đỡ! Làm gì trong tình huống này? ? ?
明明不能提币,客服一直说我没有提币记录,还说在说一句话就永久冻结我账号,把我吓死了,请求社会公正人士帮忙!这种情况该怎么办???
Rút tiền không thành công
Khiếu nại

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác