Tố cáo

Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>Huobi Global>Chi tiết khiếu nại

Không thể rút

时倾

Dự án đầu tư

2021-09-21 18:35 Trung Quốc
Huobi đã không chấp thuận việc rút tiền và lừa đảo người dùng.
火币交易所客服引导用户给HT和ETH刷单,在币安钱包里面,每天几千人在操作,前几次让提币,后面提现也不到账。并且合约地址都是HT火币正规合约地址,提币拒绝到账,欺诈消费者!
Phát sinh gian lận
Khiếu nại

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác