Chưa nhận được BNB đã mua

FX3335963395

Nhà đầu tư

2021-09-06 06:08国旗Nigeria
Tôi mua BNB trị giá $ 50 hai ngày trước. Tôi nhận được một email thông báo rằng giao dịch mua của tôi đã được chấp thuận. Tài khoản ngân hàng của tôi cũng đã bị trừ. Tại sao nó không hiển thị trong ví tin cậy của tôi? Lần mua hàng đầu tiên của tôi đã ở đó ngay lập tức. Mọi thông tin sẽ được đánh giá cao
I purchase $50 worth of BNB two days ago. I got an email saying that my purchase has been approved. My bank account has been deducted also. Why has it not showed up in my trust wallet? My 1st purchase was there instantly. Any info will be appreciated
Phát sinh gian lận
Khiếu nại
Gửi khiếu nại