Hindi pa natanggap ang biniling BNB

FX3335963395

Mangangalakal

2021-09-06 06:08国旗Nigeria
Bumili ako ng halagang $ 50 ng BNB dalawang araw na ang nakakalipas. Nakakuha ako ng isang email na nagsasabing naaprubahan ang aking pagbili. Ang aking bank account ay nabawasan din. Bakit hindi ito nagpakita sa aking trust wallet? Ang aking 1st pagbili ay doon agad. Anumang impormasyon ay pahalagahan
I purchase $50 worth of BNB two days ago. I got an email saying that my purchase has been approved. My bank account has been deducted also. Why has it not showed up in my trust wallet? My 1st purchase was there instantly. Any info will be appreciated
Panloloko
Sumusunod
Ilantad