Điểm

0.00 10
Quản lý 3.05
Kinh doanh 8.86
KS rủi ro 8.86
Mức ảnh hưởng 6.80
Thông tin về điều kiện giao dịch 4.08
Mức ảnh hưởng
B

Thông tin giám sát quản lý

FinCEN

FinCENKinh doanh vượt quyền hạn

Đăng ký tại MSB (Mỹ)

Thị trường blockchain toàn cầu
Ứng dụng tra cứu thông tin

Download on the

App Store Tải về

Download on the

Google Play Tải về

Download on the

Android Tải về

rockitcoin

1

rockitcoin Hoa Kỳ

5-10 năm|
Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ|
Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn|
Nguy cơ rủi ro trung bình
WikiBit Cảnh báo rủi ro
Lần kiểm tra trước 2023-12-02

Hoa KỳFinCEN (số giấy phép: 31000177360234) Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳvượt giới hạn phạm vi kinh doanh, xin chú ý!

Giám định website chính thức
Sơ đồ quan hệ
Các đơn vị truyền thông
Loại giao dịch
Tóm tắt về công ty
Mốc thời gian
Hướng dẫn chi tiết
Các thông tin liên quan
Github
Các tài liệu liên quan
Doanh nghiệp
Mới phát hành
Tên đầy đủ của công ty
rockitcoin
Tình trạng quản lý
Kinh doanh vượt quyền hạn
Tên Công ty viết tắt
rockitcoin
Quốc gia đăng ký
Hoa Kỳ
Điện thoại công ty
1-888-702-4826

Bình luận người dùng

Xem thêm

1 nhận xét

Tham gia đánh giá
FX2023169353
2023-11-30 12:59
Phí giao dịch của Rockitcoin thật khủng khiếp! Thêm vào đó, nó thiếu tính thanh khoản nghiêm trọng, khiến giao dịch suôn sẻ trở nên điên rồ!
Phí giao dịch của Rockitcoin thật khủng khiếp! Thêm vào đó, nó thiếu tính thanh khoản nghiêm trọng, khiến giao dịch suôn sẻ trở nên điên rồ!

...Xem thêm

6
0