Kinh doanh vượt quyền hạn

Điểm

0123456789.01234567890123456789
/10

BIKA

Singapore

|

2-5 năm

Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ|

Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn|

Nguy cơ rủi ro trung bình

https://www.bika.one/

Website

Chỉ số đánh giá
Tiếp xúc
BIKA
bikaglobal@gmail.com
https://www.bika.one/
Mức ảnh hưởng
E

Thông tin giám sát quản lý

FinCEN

FinCENKinh doanh vượt quyền hạn

Đăng ký tại MSB (Mỹ)

WikiBit Cảnh báo rủi ro

1
Lần kiểm tra trước 2024-05-28

Hoa KỳFinCEN (số giấy phép: 31000185976317) Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳvượt giới hạn phạm vi kinh doanh, xin chú ý!

Giám định website chính thức

Sơ đồ quan hệ

Các đơn vị truyền thông

Loại giao dịch

Tóm tắt về công ty

Mốc thời gian

Hướng dẫn chi tiết

Các thông tin liên quan

Github

Các tài liệu liên quan

Doanh nghiệp

Mới phát hành

Tên công ty
BIKA
Tình trạng quản lý
Kinh doanh vượt quyền hạn
Tên Công ty viết tắt
BIKA
Quốc gia/Khu vực đăng ký
Singapore
Điện thoại công ty
--

Bình luận người dùng

Xem thêm

1 nhận xét

Tham gia đánh giá
BIT7023334552
Black platform, issuing platform currency, allowing users to buy, there is no issuance at all
2024-04-19 16:06
0