Trang chủ - Token - TORN
TORN
Xếp hạng danh tiếng

TORN

Tornado.Cash 2-5 năm
Website https://tornado.cash/
Trình duyệt
Khác
Hướng dẫn chi tiết
Giá thị trường
0.00%
1D

$ 0.00 USD

$ 0.00 USD

Giá giao dịch

$ 8.313 million USD

$ 8.313m USD

Khối lượng(24 giờ)

$ 1.396 million USD

$ 1.396m USD

Khối lượng giao dịch 7 ngày

$ 8.187 million USD

$ 8.187m USD

Chu kỳ

5.247 million TORN

Related information

Thời gian phát hành

2021-02-09

Công ty mẹ

--

Giá hiện tại

$0.00USD

Giá giao dịch

$8.313mUSD

Khối lượng giao dịch

24h

$1.396mUSD

Chu kỳ

5.247mTORN

Khối lượng giao dịch

7d

$8.187mUSD

Biên độ dao động thị trường

24h

0.00%

Chỉ số thị trường

70

Chuyển đổi token

/

Tỷ giá tức thời0

Số tiền có thể đổi

0.00USD

Tính toán
Thị trường blockchain toàn cầu Ứng dụng tra cứu thông tin

Download on the

App Store Tải về

Download on the

Google Play Tải về

Download on the

Android Tải về

Lịch sử giá

Dữ liệu Grayscale

Giới thiệu

Markets

3H

0.00%

1D

0.00%

1W

0.00%

1M

0.00%

1Y

0.00%

All

0.00%

Bình luận người dùng

Xem thêm

0 nhận xét

Tham gia đánh giá
Gửi bình luận, để lại suy nghĩ và cảm xúc của bạn
làm cho một bình luận