TRU
Xếp hạng danh tiếng

TRU

TrueFi 5-10 năm
Website https://truefi.io/
Trình duyệt
Khác
Github
Hướng dẫn chi tiết
Giá thị trường
+3.2%
1D

$ 0.05938 USD

$ 0.05938 USD

Giá giao dịch

$ 63.497 million USD

$ 63.497m USD

Khối lượng(24 giờ)

$ 4.801 million USD

$ 4.801m USD

Khối lượng giao dịch 7 ngày

$ 32.45 million USD

$ 32.45m USD

Chu kỳ

1.0953 billion TRU

Related information

Thời gian phát hành

2018-07-18

Công ty mẹ

--

Giá hiện tại

$0.05938USD

Giá giao dịch

$63.497mUSD

Khối lượng giao dịch

24h

$4.801mUSD

Chu kỳ

1.0953bTRU

Khối lượng giao dịch

7d

$32.45mUSD

Biên độ dao động thị trường

24h

+3.2%

Chỉ số thị trường

87

Thông tin Github

Xem thêm

Tên kho

TrustToken

Địa chỉ Github

[Sao chép]

Số lượng mã hóa

25

Lần cập nhật gần nhất

2020-12-15 14:57:41

Ngôn ngữ

--

Thỏa thuận

---

Chuyển đổi token

/

Tỷ giá tức thời0

Số tiền có thể đổi

0.00USD

Tính toán
Thị trường blockchain toàn cầu Ứng dụng tra cứu thông tin

Download on the

App Store Tải về

Download on the

Google Play Tải về

Download on the

Android Tải về

Lịch sử giá

Dữ liệu Grayscale

Giới thiệu

Markets

3H

+0.29%

1D

+3.2%

1W

-0.14%

1M

+43.11%

1Y

+56.83%

All

-79.08%

Bình luận người dùng

Xem thêm

0 nhận xét

Tham gia đánh giá
Gửi bình luận, để lại suy nghĩ và cảm xúc của bạn
làm cho một bình luận