MATTER
ShitCoin
Xếp hạng danh tiếng

MATTER

AntiMatter 2-5 năm
Website https://antimatter.finance/
Trình duyệt
Khác
Hướng dẫn chi tiết
Giá thị trường
+207.38%
1D

$ 0.09369 USD

$ 0.09369 USD

Giá giao dịch

$ 3.116 million USD

$ 3.116m USD

Khối lượng(24 giờ)

$ 13,159 USD

$ 13,159 USD

Khối lượng giao dịch 7 ngày

$ 171,761 USD

$ 171,761 USD

Chu kỳ

31.301 million MATTER

Related information

Thời gian phát hành

2021-02-28

Công ty mẹ

--

Giá hiện tại

$0.09369USD

Giá giao dịch

$3.116mUSD

Khối lượng giao dịch

24h

$13,159USD

Chu kỳ

31.301mMATTER

Khối lượng giao dịch

7d

$171,761USD

Biên độ dao động thị trường

24h

+207.38%

Chỉ số thị trường

18

Chuyển đổi token

/

Tỷ giá tức thời0

Số tiền có thể đổi

0.00USD

Tính toán

WikiBit Cảnh báo rủi ro

1
Lần kiểm tra trước 2024-03-02

Cảnh báo token có dấu hiệu hoạt động theo mô hình đa cấp!

Lịch sử giá

Dữ liệu Grayscale

Giới thiệu

Markets

3H

+196.76%

1D

+207.38%

1W

+128.73%

1M

+97.82%

1Y

-52.59%

All

-95.47%

Sản phẩm giao dịch

Sàn giao dịch
Điểm
Khối lượng(24 giờ)
Tỷ lệ
Cập nhật thời gian

Bình luận người dùng

Xem thêm

0 nhận xét

Tham gia đánh giá
Gửi bình luận, để lại suy nghĩ và cảm xúc của bạn
làm cho một bình luận