Token

Trang chủ

-

Danh sách ủy ban giám sát quản lý

Điểm

0.00 /10

Related information

Thời gian phát hành

2000-01-01

Công ty mẹ

--

Giá hiện tại

$0.07788USD

Giá giao dịch

$593.791mUSD

Khối lượng giao dịch

24h

$317.781mUSD

Chu kỳ

6.9772bGALA

Khối lượng giao dịch

7d

$3.6786bUSD

Biên độ dao động thị trường

24h

-7.19%

Chỉ số thị trường

153

Thông tin Github Xem thêm >

Tên kho

None

Địa chỉ Github

[Sao chép]

Số lượng mã hóa

0

Lần cập nhật gần nhất

2020-08-10 08:48:14

Ngôn ngữ

--

Thỏa thuận

---

Chuyển đổi token

/

Tỷ giá tức thời0

Số tiền có thể đổi

0.00USD

Tính toán
Thị trường blockchain toàn cầu Ứng dụng tra cứu thông tin

Download on the

App Store Tải về

Download on the

Google Play Tải về

Download on the

Android Tải về

Gala

Website https://gala.games/
Trình duyệt
Khác
Github
Hướng dẫn chi tiết

Giá thị trường-7.19%1D

$ 0.07788 USD

Giá giao dịch

$ 593.791 million USD

Khối lượng giao dịch 24h

$ 317.781 million USD

Khối lượng giao dịch 7 ngày

$ 3.6786 billion USD

Chu kỳ

6.9772 billion GALA

Lịch sử

Dữ liệu Grayscale

Giới thiệu

Markets

3H

-3.96%

1D

-7.19%

1W

-14.22%

1M

-60.18%

1Y

+619.11%

All

+619.11%

Phạm vi giao dịch

No Data