Trang chủ - Token - ORCA
ORCA
Xếp hạng danh tiếng

ORCA

Orca 2-5 năm
Website https://www.orca.so/
Trình duyệt
Khác
Hướng dẫn chi tiết
Giá thị trường
0.00%
1D

$ 2.6164 USD

$ 2.6164 USD

Giá giao dịch

$ 261.644 million USD

$ 261.644m USD

Khối lượng(24 giờ)

$ 1.823 million USD

$ 1.823m USD

Khối lượng giao dịch 7 ngày

$ 11.783 million USD

$ 11.783m USD

Chu kỳ

0.00 0.00 ORCA

Related information

Thời gian phát hành

2021-08-10

Công ty mẹ

--

Giá hiện tại

$2.6164USD

Giá giao dịch

$261.644mUSD

Khối lượng giao dịch

24h

$1.823mUSD

Chu kỳ

0.00ORCA

Khối lượng giao dịch

7d

$11.783mUSD

Biên độ dao động thị trường

24h

0.00%

Chỉ số thị trường

47

Chuyển đổi token

/

Tỷ giá tức thời0

Số tiền có thể đổi

0.00USD

Tính toán
Thị trường blockchain toàn cầu Ứng dụng tra cứu thông tin

Download on the

App Store Tải về

Download on the

Google Play Tải về

Download on the

Android Tải về

Lịch sử giá

Dữ liệu Grayscale

Giới thiệu

Markets

3H

0.00%

1D

0.00%

1W

0.00%

1M

+85.32%

1Y

+510.29%

All

+13.74%

Bình luận người dùng

Xem thêm

0 nhận xét

Tham gia đánh giá
Gửi bình luận, để lại suy nghĩ và cảm xúc của bạn
làm cho một bình luận