với một BOX

ZIYUANGONGXIANG

Nhà đầu tư

2023-05-18 13:33国旗Hồng Kông
bi BOX trao đổi. rút đã hai tháng, nhưng vẫn chưa đến nơi. tôi đã nói chuyện với dịch vụ khách hàng nhiều lần nhưng họ không giải quyết được.
BIBOX交易所,提币两个月了,不到账,跟客服说了很多次,就是解决不了问题
Rút tiền không thành công
Khiếu nại
Gửi khiếu nại