bạn không thể rút tiền và thậm chí còn tham gia vào các hoạt động tuyển dụng người mới để lừa dối

BINGMIAO

Nhà đầu tư

2022-11-19 14:56国旗Hồng Kông
bạn không thể rút tiền, và thậm chí còn tham gia vào các hoạt động chiêu mộ người mới để lừa dối. bạn không thể rút tiền, và thậm chí còn tham gia vào các hoạt động chiêu mộ người mới để lừa dối.
u提不出来,还搞活动拉新欺骗新人,u提不出来,还搞活动拉新欺骗新人
Rút tiền không thành công
Khiếu nại
Gửi khiếu nại