Tố cáo

Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>OKX>Chi tiết khiếu nại

Nền tảng OKEX khấu trừ u một cách ác ý. Tôi không hoạt động và mất khoảng hàng trăm u mà không có lý do. Bản ghi giao dịch và bản ghi vị thế đều là 0

BIT1370403708

Nhà đầu tư

2022-06-28 01:32 国旗
Nền tảng OKEX khấu trừ u một cách ác ý. Tôi không hoạt động và mất khoảng hàng trăm u mà không có lý do. Bản ghi giao dịch và bản ghi vị thế đều là 0
平台恶意扣u。都没操作无缘无故少了百来u,交易记录和仓位记录都为0。
Khác
Khiếu nại

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác