Tố cáo

Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>BINANCE>Chi tiết khiếu nại

Thật phi lý khi tùy ý thao túng.

BIT4051178424

Nhà đầu tư

2022-05-05 23:33 国旗
BINANCElà quá gian lận. không thực hiện hợp đồng, nó sẽ giết bạn cho dù nó đi theo hướng nào.
币安太黑了,千万不要做合约,不管那个方向都给你搞死
Khác
Khiếu nại

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác