Tố cáo

Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>OKX>Chi tiết khiếu nại

có 10373420 đô la trên OKEX tài khoản tương đương với hơn sáu mươi triệu đồng cny. nó không thể được rút ra. nó chỉ là một nền tảng gian lận. mọi người hãy cẩn thận

BIT3012612539

Nhà đầu tư

2022-04-17 02:03 国旗
không thể rút tiền và tự ý đóng băng tài khoản cá nhân. có 10373420 đô la trên OKEX tài khoản tương đương với hơn sáu mươi triệu đồng cny. nó không thể được rút ra. nó chỉ là một nền tảng gian lận. mọi người hãy cẩn thận
无法提冻,随意冻结个人资产 欧易帐户上有10373420多美元,折合人民币6千多万资产全部被冻结,根本提不出来,这就是一个黑平台,大家小心点
Rút tiền không thành công
Khiếu nại

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác