Tố cáo

Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>ZT Global>Chi tiết khiếu nại

Trả lại số tiền khó kiếm được của tôi.

BIT3311040206

Nhà đầu tư

2022-03-28 16:37 国旗
Hôm nay, tôi bất lực và chán nản. Khi tôi tự nhận, điều đó là vô ích. Có lẽ, tôi trẻ con hoặc ZT quá tinh ranh. Qua đây, tôi chỉ hy vọng rằng tôi là người cuối cùng bị lừa. Không còn là nạn nhân nữa để tôi không còn hối tiếc trong cuộc sống của mình.
今天! 我备感无望!也无力! 当我以一己之力声讨ZT!我的力量太单薄! 也许!我幼稚! 也许!ZT太狡猾! 在此! 我仅希望我是最后一颗韭菜被ZT全款收割!不要再有后来者! 我也此生无憾!
Phát sinh gian lận
Khiếu nại

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác