Tố cáo

Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>OKX>Chi tiết khiếu nại

Hợp đồng vĩnh viễn hoàn toàn được kiểm soát bởi chính nền tảng. Không thể hủy đơn đặt hàng. Các lệnh cắt lỗ và cắt lãi luôn ở đó. Khi đạt đến điểm cắt lỗ, không có lệnh cắt lỗ và vị thế buộc phải thanh lý. Điều nực cười là vẫn có lệnh cắt lỗ và vị thế sau khi thanh lý. Chỉ cần nội dung chuyển về 0.

Mr.黄

Dự án đầu tư

2022-03-21 23:51 国旗
đừng buôn bán OKEX hợp đồng vĩnh viễn! dữ liệu đã bị thao túng nhiều bởi hậu trường của nền tảng.
欧易永续合约不要碰! 平台严重后台操控数据
Khác
Khiếu nại

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác