Tố cáo

Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>ZT Global>Chi tiết khiếu nại

Tôi muốn rút

BIT3311040206

Nhà đầu tư

2022-03-20 18:40 国旗
Tất cả các đồng tiền đều là giả trên thị trường. Kênh rút tiền sẽ bị đóng khi đồng xu mới được niêm yết. Ngày niêm yết là đỉnh và sau đó, nó sẽ tuột dốc và hủy niêm yết một cách bí mật. Bạn không thể rút tiền, mà chỉ có thể bán thấp. Nó ăn cắp quỹ của khách hàng như một tên cướp
盘中尽是山寨币!新币上线就关闭提现通道! 上币之日即是巅峰时刻! 然后! 暴跌! 最后! 悄悄下架! 你提不了币! 要么贱卖! 要么 待他!宰客户如猪羊!
Phát sinh gian lận
Khiếu nại

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác