Tố cáo

Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>GEMINI>Chi tiết khiếu nại

Nền tảng bỏ trốn

Simple212

Nhà đầu tư

2022-03-15 08:20 国旗
Vào ngày 15 tháng 3, nền tảng này đã bỏ trốn và gian lận 100u để kích hoạt tài khoản trước khi chạy.
3月15号 平台跑路了 跑之前还骗100u激活账号
Khác
Khiếu nại

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác