Tố cáo

Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>OKX>Chi tiết khiếu nại

115 đô la trong tài khoản đã bị khấu trừ cưỡng bức

御风而行

Nhà đầu tư

2022-02-12 20:24 国旗
Sau khi một trong các giao dịch của tôi bị thanh lý, 115 đô la còn lại trong tài khoản của tôi đã bị cưỡng chế khấu trừ, được cho là khoản phạt thanh lý!
我的一笔交易强平后账户剩下的115美金被强行扣除,说是强平惩罚!
Khác
Khiếu nại

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác