Tố cáo

Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>Huobi Global>Chi tiết khiếu nại

Tiền rút trong ví không thể trao đổi

A善变

Nhà đầu tư

2022-01-22 08:03 Trung Quốc
Địa chỉ hợp đồng AKRO coin do Huobi đề xuất là địa chỉ hợp đồng giả, tại sao không đổi được, tôi cần có lời giải thích từ quan chức của Huobi.
从火币提出来的AKRO币合约地址为假合约地址,为什么无法兑换,火币官方给个解释
Khác
Khiếu nại

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác